ATHDY

Avrupanın çesitli yerlerinde düzenlenen Türk Halk Oyunları Yarışmaları, değişik kurum ve kurluşlar tarafından uzun yillardir başarıyla organize edilmekte.

Daha büyük çapta ve tüm dernekleri fikir, görüş ve ideolojik ayrım olmaksızın bir çatı altında toplayacak yarışmalar düzenlenecek.

En son 2013 senesinde Phoenix Türk Halk Oyunları Topluluğu tarafından düzenlenen 7. Avrupa Türk Halk Oyunları yarışmasınıda bu şekliyle ATHOB devam ettirecek.

EGITMENLIK SEMINERLERI

Avrupada yıllardır Türk Halk Oyunları icra eden Avrupada doğup büyümüş nice genclerımız bulunmakta. Bu tecrübeleriyle eğitim veren veya vermek isteyen arkadaşlarımıza Avrupada Türk Halk Oyunları Eğitmenlik belgesi alma imkanı sunulacak.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından gönderilecek olan Hocaların vereceği seminerin ardından katılımcılar sınava girecek. Sınavin sonucunda başarıyla geçenlere Uluslararası gecerliliği olan Türk Halk Oyunları Eğitmenlik belgesine sahip olacaklar.

WORKSHOP

Egitmenlere ve Danscılara sunulacak olan Workshoplar ile hedeflenen Standartisasyon ve Yöre Repartuarı geliştirilecek.

Farklı danscıların bir araya gelmesi ile dernek ve kurumlar arasındaki bağlar güçlendirilecek.