European Turkish Folk Dance Association

Avrupa Türk Halk Oyunlari Birligi
https://athob.eu/wp-content/uploads/2020/06/ATHOB-kurulus-telbilder-2.png

ATHOB Kuruluş

Avrupa Türk Halk Oyunları Birliği (ATHOB) 2014 yılında Avrupa’nın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren Türk halk oyunları derneklerinin buluşmasıyla birlikte hayat bulmuştur. Birlik, Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen bir fikir alış-verişi toplantısının akabinde oluşmuş, Amaç, Türk halk oyunlarını Avrupa’da bir bütün olarak ele alma, eğitmenleri geliştirme ve daha büyük bir kitleye tanıtma olarak belirlenmiş, bunun için farklı faaliyetler organize edilmiştir.

Kuruluş üyeleri arasında Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, Avusturya ve Portekiz de faaliyet gösteren halk oyunları ekiplerinin yöneticileri yer almış, bu ekipler günümüzde halen birliğin içerisinde temsil edilmektedir. Bu derneklerin her biri kendi bulundukları ülkelerde başarılara imza atmış ve halk oyunlarına büyük bir katkı sağlamışlardır.

ATHOBYönetim

ATHOB Birliği Başkan, yönetim kurulu, halkla ilişkiler ekibi ve organize ekibinden oluşmaktadır. İlk yönetim kurulu başkanı olarak atanan Vedat Esene’e, başkan yardımcısı Burak Özyavuz, Sevican Çelik muhasebe sorumlusu ve Emrah Çelik halkla ilişkiler sorumlusu olarak eşlik ettiler.

Yönetim kurulu bugün Emrah Çelik (Genel Başkan), Seyfettin Iskender (Başkan Yardımcısı), Yunus Emre Çiçek (muhasebe sorumlusu)  ve Furkan Kalkan (Yazman), Nurhayat Singür Uyanık (halkla ilişkiler), Kıvanç Köseoğulları (Event Management) ve İlker Sarıoğlu (Media Management) ismlerinden oluşmaktadır.

Danışman Heyeti: Vedat Esen ve Burak Özyavuz

https://athob.eu/wp-content/uploads/2020/06/ATHOB-zeybek-yönetim-telbilder.png

Üyelik

Avrupa Türk Halk Oyunları Birliği (ATHOB) çeşitliliğe özen gösteren bir birlik olarak yeni üye ve partnerlere açık bir yapıya sahiptir. Sizde derneğinizi ATHOB’a dahil etmek isterseniz, bize ulaşabilirsiniz.

Our Weekly Schedule

https://athob.eu/wp-content/uploads/2020/06/ATHOB-nikeata-thompson-telbilder.png

İlk faaliyetler ve DestekçileriTHOF ve Avrupa sanatçılarının desteği

Birliğin ilk faaliyeti ise kuruluş yılında düzenlenen bir yarışma oldu. Yaklaşık bin kişilik bir salonu dolduran bu yarışma sayesinde çalışmalar ivme kazandı ve birliğe destek büyüdü. Bu destek sayesinde ATHOB eğitmenlik seminerleri vermeye başlayıp Avrupa’daki halk oyunlarının profesyonelleşmesine büyük katkı sağlamış oldu.

Bu seminerler ileriki yıllarda daha da profesyonelleşerek Türk Halk Oyunları Federasyonunun (THOF) da ilgisini çekti. THOF, ATHOB’un çalışmalarını sınav ve sertifikalarla destek verdi. 

Sonraki süreçlerde ATHOB çalışmaları Avrupa’daki farklı dans sanatçılarının ilgisini de çekti. En büyük desteklerden biri de ingiliz dans sanatçısı ve koreograf Nikeata Thompson dan geldi. 

Türk oyunlarının temelinde bulunan çeşitlilik birliğin çalışmalarına, ekibine ve eğitimlerine de yansımakta, bu bağlamda din, dil, ırk, köken ayrımı yapılmamaktadır. Zaten halk oyunlarının temelinde yatan medeniyet izleri de başka bir felsefeye müsaade etmemektedir.

ATHOBHedefler

Avrupa Türk Halk Oyunları Birliği (ATHOB) Birliği’nin birinci hedefi halk oyunlarını daha büyük bir kitleye tanıtmak olarak belirlenmiş, Avrupa’daki farklı halk oyunları da bu amaca daha kaliteli ve organizeli bir şekilde ulaşmak için biraraya gelip birliği oluşturmuşlardır. Özellikle zor şartlar altında çalışan dernekler ATHOB oluşumu sayesinde bir kurumsal kimlik kazandı ve temel ihtiyaçları karşılandı.

Birlikteki dernekler birbirlerine destek sağlamakta, birlikte gelişmekte ve ortak faaliyet ve programlar düzenlemektedirler. Halk oyunlarının Avrupa’da kurumsallaşması sayesinde tanıtım ve pazarlama alanlarına profesyonellik katılmaktadır. Derneklerin eksik kaldığı noktalarda diğer derneklerin destek sağlaması, yöre ve repertuarların genişletilmesi de önde giden hedeflerinden biridir. Anadolu içerisindeki yöre ve medeniyetlerin, bunların harmoni içerisinde ortak izlerinin oyunlar sayesinde gözler önüne serilmektedir. 

Profesyonellik sayesinde Avrupa’daki Türkiye kökenli gençlerin halk oyunlarına ilginin arttırılması sağlanacak, bununla birlikte halk oyunları daha geniş bir kitleye ulaşacaktır. Profesyonelleşme adına ATHOB düzenli seminerler ve eğitim programları düzenlemektedir.

https://athob.eu/wp-content/uploads/2020/06/ATHOB-dillere-destan-telbilder.png

ATHOB’un diğer hedefleri başlıca şunlar

KURUMSALLAŞMA
Resmiyetin güçlendirilmesi ve kurumsal kimliğin oluşturulması
ÇALIŞMALAR
Çalışma metodlarının detaylandırılması ve odak noktaların tespit edilmesi
NETWORK
Karşılıklı tecrübe ve fikir alışverişinin sağlanması
PROFESYONELLEŞME
Avrupa’da büyük çaplı programların daha profesyonel organize edilmesi
EĞİTİM
Eğitimlerin ve Eğitmenlerin ilerletilmesi ve geliştirilmesi
TEMEL İHTİYAÇLAR
Kostüm, müzik gibi ihtiyaçlarının temini ve paylaşımı